خدمات پیاده سازی، نصب، استقرار

زمانی که شما خرید جدیدی یا به روز رسانی سیستم های های فعلی را انجام می دهید، و یا نرم افزار جدیدی را جایگزین سیستم های قدیمی می کنید، شما نیازی به شروعی دارید که در کمترین زمان ممکن پر ارزش ترین نتایج را بدست آورید.
سرویس های پیاده سازی و استقرار ترابایت با فراهم کردن خدمات خاص خود این فرصت را برای شما فراهم می کند تا در کوتاه ترین زمان انتظاراتی که از تغییرات نیاز دارید را دریافت کنید. ما به شما در برنامه ریزی، مشاوره، پیاده سازی، تست و تحویل، پشتیبانی و یا حتی آموزش تیم پروژه شما کمک می کنیم.
ما یک رویکرد ساختارمند و تضمین شده برای پیاده سازی راه حلهای استقرار خود داریم. مدیریت پروژه قوی، چارچوب انعطاف پذیر آموزش و قابلیت مدیریت تغییرات. رویکردی که تا به امروز در صدها مجموعه دولتی، خصوصی و صنعتی امتحان خود را پس داده است. سرویسها با شرایط شما سازگار می شوند، هیچ محدودیت و وابستگی مکانی ندارند؛ می توانند از راه دور و بصورت آنلاین و یا در محل خود شما ارائه شوند.