معرفی اجمالی

شرکت مهندسی ترابایت   آغاز کار با یک ایده ساده : باید راه آسانتری برای ذخیره تردد کارکنان وجود داشته باشد. ایده ها یکی پس از دیگری شکل گرفتند و در طول این مدت باعث رشد و بوجود آمدن محصولی شدند که امروز حضور و غیاب ترابایت نامیده می شود.
در واقعیت این ایده چه معنایی داشت؟ ما توانستیم به بسیاری از سازمان ها و مدیران صنایع کمک کنیم تا با ارزش ترین، گران قیمت ترین و استراتژیک ترین دارایی کسب و کار خود را مدیریت کنند، نیروی کار خود را.
چگونه؟ با پیشنهاد ابزاری که به آنها در مدیریت هزینه ها، به حداقل رساندن ریسک و بهبود بهره وری نیروی کار کمک می کند. راهکارهای آسان مدیریت نیروی کار که باعث اتوماسیون یکپارچه و دسترسی به سطح بالایی از کارآمدی می شد. به همراه خدمات پشتیبانی تخصصی متناسب با نیاز و درخواستی که داشته اند.
ذخیره و ثبت تردد و حضور و غیاب پرسنل، ساخت برنامه های زمان بندی ساعات کاری و محاسبه اضافه کاری ها و موارد مربوط به قوانین پرسنلی از امکانات ابزار پیشنهادی بود. ما فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد را آسان کردیم و به سازمانها در استخدام افراد شایسته و اخذ تصمیمات هوشمندانه تر کمک نمودیم.
و حال پس از سالها فعالیت در سراسر کشور مفتخریم که در بیش از صد مجموعه دولتی و خصوصی در زمینه های صنعتی، تولیدی، پزشکی، نظامی و کسب و کارهای حوزه انرژی راهکارهای حضور و غیاب ترابایت در حال استفاده هستند. هر روز بیش از 170،000 نفر کار خود را با حضور و غیاب ترابایت آغاز می کنند.