ترابایت - هیئت مدیره

هیئت مدیره

ترابایت - مدیرعامل

مدیرعامل

ترابایت - استقرار و پشتیبانی

استقرار و پشتیبانی


 • نصب و استقرار
  • آنالیز و تحلیل (امکان سنجی، RFP)
  • برنامه ریزی و مدیریت پروژ ها
  • تست و تحویل سیستم
  • کیفیت و متدولوژی
 • آموزش
  • دوره های عمومی و حضوری
  • دوره های غیر حضوری (eLearning)
  • دانش محور
  • آموزشهای Train To Trainers
  • مطالعات کیفی
 • پشتیبانی
  • مرکز پاسخگویی آنلاین (مجازی)
  • امور مشتریان (CRM)
  • مرکز خدمات ویژه
  • سخت افزاری
 • بهینه سازی
  • ارزیابی و نیازسنجی
  • مرکز مشاوره مجازی

ترابایت - فروش و بازاریابی

فروش و بازاریابی


 • مراقبت از مشتری
 • ارزیابی عملکرد پرسنل استقرار و پشتیبانی
 • شبکه فروش و توسعه بازار
 • مدیریت وب سایت و تبلیغات مجازی
 • نمایندگان و دفاتر منطقه ای
 • امور همکاران تجاری
 • آموزش و منابع انسانی

ترابایت - امور مالی

امور مالی


 • حسابداری
 • تدارکات و ترخیص کالا
 • امور قراردادها
 • حقوق دستمزد
 • امور حقوقی شرکت

ترابایت - تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه


 • استانداردسازی تولید
 • آموزش و پژوهش
 • توسعه فناوری
 • امور همایشها و کنفرانسها
 • بازارسنجی و تحلیل نیاز مشتریان