یک رویکرد تا به امروز خط مشی ترابایت بوده است، مشتریان نباید سادگی را بجای کاربرد بخرند. و نباید برای بیان انتظارات خود دست به سازش بزنند. آنها حق دارند در قبال محصولی که خریداری می کنند به انتظارات خود دست یابند، باید محصولی کاربردی و متناسب با نیازهایشان در اختیار داشته باشند. آنها باید بتوانند هزینه های نیروی کار را کنترل کنند، بهره وری را بهبود و ریسک مدیریت را کاهش دهند. همه اینها همراه با بهترین نتایج.

ترابایت - واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در راستای پیشبرد اهداف علمی و با هدف گسترش و انجام فعالیتهای مبتنی بر تحقیق و توسعه در ارتباط با فن آوری های مورد استفاده , ابزارها , متدولوژیها و محصولات از نقطه نظر اجرا و کاربرد شروع به فعالیت نمود که از جمله این فعالیتها , برنامه ریزی , سازماندهی و اجرای پروژه های تحقیقاتی, آزمایشی و نمونه سازی در راستای طرحهای تجاری و استراتژیهای شرکت ترابایت می باشد.

اهداف واحد تحقیق و توسعه

 • سازماندهی و اجرای پروژه های تحقیق و توسعه مبتنی بر استراتژیهای سازمان
 • همکاری با سایر موسسات علمی و پژوهشی
 • شرکت فعال در همایشهای تخصصی
 • ارتقاء کیفیت محصول، طراحی محصول جدید
 • بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریهای جدید
 • بررسی زمینه های کاری رقبا و مشتریان

دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه

 • سرویس پردازش ابری حضور و غیاب
 • موتور بهینه سازی شده پردازش قوانین
 • سرویس جدید تخلیه ساعتهای Virdi
 • وب سرویس تبادل اطلاعات با اتوماسیون فرزین (شرکت آیکن)

فعالیتهای جاری

 • راهکار یکپارچه تردد و کنترل دسترسی هوشمند مبتنی بر تکنولوژی RFID
 • مرکز سرویسهای ارزش افزوده پردازش ابری ترابایت
 • متد یکپارچه آموزش سازمانی با مشارکت دانشگاه اصفهان
 • رابط کاربری هوشمند نرم افزار حضور و غیاب