حضور و غیاب مجموعه های نفت و گازی حضور و غیاب ترابایت ویژه کسب و کارهای حوزه انرژی برای شرکتهای نفتی، گازی، اکتشاف، پتروشیمی و تابعه وزارت نفت طراحی شده است. اجرای یکنواخت دستمزد و حضور و غیاب، سیاستهای کاری و پرسنلی، محاسبه مانده مرخصی، قوانین مربوط به اعطای استحقاق سالیانه و کمک به برنامه ریزی نیروی کار از نیازهایی است که در نرم افزار پوشش داده شده است.
رصد آنلاین و لحظه ای نیروی در حال کار و دسترسی به گزارشات لحظه ای از وضعیت کاری مجموعه به شما کمک می کند تا در تصمیم گیری های عملیاتی به منظور افزایش بهره وری، بهبود بهره برداری از منابع و کنترل هزینه ها سنجیده تر و بر مبنای اطلاعات استخراج شده عمل کنید.

امکانات کلیدی نرم افزار

ترابایت - حذف کاغذ (Paperless)

مدیریت شیفتهای نامنظم
کار طاقت فرسایی است که هر روز زمان خود را صرف تایید کردن درخواستهای مرخصی و یا مجوزهای کارمندان زیر مجموعه تان کنید. با استفاده از این امکان نرم افزار کافی است هر صبح کارتابل الکترونیکی تان را چک کنید و با صرف حداکثر 10 دقیقه به همه درخواستها پاسخ دهید. دیگر خبری از کاغذ نیست.

ترابایت - مدیریت یکپارچه غیر متمرکز

مدیریت یکپارچه غیر متمرکز
به لحاظ فیزیکی ساختمانها، دفاتر و واحدهای جداگانه دارید. می خواهید از مرکز آنها را کنترل کنید در حالی که هر واحد مستقل مدیریت شود. نرم افزار می تواند برای همه واحدها قابل استفاده باشد. آمار کلی تردد را می توانید در مرکز مشاهده کنید در عین اینکه هر واحد کاملا از بقیه مستقل عمل می کند. نرم افزار برای هر کارمند یک نام کاربری و رمز عبور تعریف می کند. هر شخص قادر خواهد بود از طریق اینترنت وارد پرونده الکترونیکی شخصی اش شود و همه چیز را مدیریت کند.

ترابایت - قوانین متغیر پرسنلی

قوانین متغیر پرسنلی
ضوابط استخدام با گذر زمان تغییر می کند. قوانین جدید کارمندی از سوی دولت ابلاغ می شود. ضرایب تخصیصی، مانده مرخصی ها، ماموریت و... . موتور پردازش ترابایت به شما امکان تعریف هر گونه قانونی را می دهد. به عبارت دیگر هیچ محدودیتی وجود ندارد. آینده را امروز می خرید.

ترابایت - محاسبات مانده مرخصی

محاسبات مانده مرخصی
حساب کتاب مانده مرخصی شما به روش خاصی انجام مي شود. قوانین مربوط به استحقاق سالیانه و انتقال مرخصی خاص خود را دارید. نگران نباشید، نرم افزار همه اینها را بر اساس سن و سابقه و دیگر فاکتورهای مدنظر شما محاسبه می کند. کافی است معیارها و شاخص ها را تعریف کنید و همه چیز را به موتور محاسبات نرم افزار بسپارید. آخر هر ماه مانده مرخصی ها آماده است، تنها با یک کلیک.

ترابایت - ارتباط با سیستم جامع وزارت نفت

ارتباط با سیستم جامع وزارت نفت
نگران هستید که نرم افزار جدید با سیستم های فعلی سازگار است. اگر امکان تعامل با سیستم جامع وجود نداشته باشد مشکلات اضافه خواهد شد. استقرار ترابایت در تعدادی زیادی از شرکتها باعث شده که قابلیت تعامل بصورت استاندارد در نظر گرفته شود. گزارشات خاص با فرمتهای ویژه پس از تعامل با سیستم جامع محاسبه و آماده استفاده است.

ترابایت - مدیریت کارانه، پاداش و بهره وری

مدیریت کارانه، پاداش و بهره وری
مکانیزم پرداخت پاداش ارتباط تنگاتنگی با المانهای حضور و غیاب پرسنل دارد. محدودیتهای فراوانی برای مدیران واحدهای مختلف در مورد سرجمع و میانگین پارامترهای تشویقی وجود دارد. تعریف انواع فرم های کارانه و پاداش بر اساس آیتمهای کارکردی عدالت پرداختی را برای شما فراهم می کند.

ترابایت - مدیریت باشگاه

مدیریت باشگاه
توزیع غذای یارانه ای، مشخص بودن سهمیه هفتگی و ماهیانه پرسنل و رزور غذا برای مواقع خاص از نیازهای اساسی شما در باشگاه است. همه اینها در اتوماسیون تغذیه پوشش داده شده اند. یکپارچگی حضور و غیاب با تغذیه این امکان را به شما می دهد که همه تصمیمات بر طبق داده ها و گزارشات آنلاین و لحظه ای گرفته شود.

ساعت حضور و غیاب

ساعت حضور و غیاب ViRDI AC6000 مناسب برای کسب و کارهای حوزه انرژی، شرکتهای نفتی، گازی، اکتشاف، پتروشیمی و تابعه وزارت نفت

فیلم معرفی نرم افزار

بارگزاری و پخش مدیا ...

امکانات کلیدی نرم افزار برای حوزه انرژی

 • مشمولین قوانین پرسنلی
 • مانده مرخصی و کاردکس
 • روشهای محاسبه حق ماموریت
 • گردش اسناد و درخواستها
 • تعریف انواع تلورانس و شناوری
 • فرایند گردش فرم کارانه
 • تغییرات شیفت
 • وجود الگوهای متعدد قوانین
 • انواع کاردکسهای مورد نیاز سازمان
 • ثبت عملکرد ماموریت
 • فرم های کارانه و پاداش
 • پیگیری لحظه ای مجوز
 • محاسبه انواع اضافه کار
 • انواع کاردکسهای مورد نیاز
 • فرایند گردش مجوز
 • مشاهده و تصحیح نواقص کارکرد
 • محدودیت ثبت تردد
 • انواع فرمولهای اعطاء به کاردکس
 • انواع گروههای پرسنلی
 • شرکتهای هولدینگ یا دارای دفاتر منطقه ای
 • فرایند گردش فرم کارانه

کاتالوگ و مستندات نرم افزار

نرم افزار حضور و غیاب واحدهای حوزه نفت و گاز