هر آنچه که در سایت در قالب صفحات دیدید و خواندید از طریق این صفحه قابل دانلود است. کاتالوگ ها، مستندات، لیست مشتریان، تور مجازی، بسته های معرفی محصول مخصوص کسب و کار شما، فیلم های آموزشی، فرم های الکترونیکی و مطالب بیشتر، همه و همه برای شما قابل دانلود است.

مجموعه فایلهای قابل دریافت از شرکت ترابایت

اتوماسیون مدیریت تردد مراجعین و میهمان اثر انگشت خوان USB FOH02 اثر انگشت خوان USB FOH02RF اثر انگشت خوان USB FOH02SC حضور و غیاب کسب و کارهای خصوصی ساعت AC 2100 ساعت AC 4000 ساعت AC 5000 ساعت AC 6000 سامانه فکس الکترونیکی سازمانی (فالس) سایر فایلهای دانلودی نرم افزار حضور و غیاب سازمانهای دولتی نرم افزار حضور و غیاب مراکز آموزشی نرم افزار حضور و غیاب واحدهای پزشکی-بیمارستانی نرم افزار حضور و غیاب واحدهای حوزه نفت و گاز نرم افزار حضور و غیاب واحدهای صنعتی و تولیدی نرم افزار حضور و غیاب واحدهای نظامی نرم افزار مدیریت رستوران (اتوماسیون تغذیه)