• طراحی چارچوب استقرار
  فعالیت‌های اصلی هدایت پروژه تعیین می‌شوند. سپس برنامه زمانی پروژه با در نظر گرفتن شرایطی همچون زمان، بودجه و حجم اطلاعات در دسترس، تعیین می‌شود.
  • تعيين برنامه ريزي و فرايندهاي سازمان
  • يکپارچه سازي فرايندها و تسهيل و تکميل آنها با قانون کسب و کار مشتري در راستاي حذف چرخه تکراري و دوباره کاري
  • تعيين بهترين روال گردش يک ارتباط بي نقص بين تمام فعاليتها
 • آنالیز و طراحی فرایندها
  اطلاعات مورد نیاز برای استقرار، از سازمان شما استخراج می‌شود. پیش‌نیازها و الزامات انتقال از وضعیت موجود به مطلوب، فهرست می‌شود تا در سازمان پیاده‌سازی شوند.
  • تجزيه و تحليل نيازهاي فعلي و آتي سازمان با توجه به گستردگي نرم افزار
  • تعيين و تثبيت نمودار سازماني و پرسنل مربوط به هر بخش با توجه به نوع رابطه و فرايند کسب و کار سازمان
  • پياده سازي روند بهينه مشتري در غالب نرم افزارهاي موجود با توجه به توانايي هاي نيروي انساني و خط مشي سازمان
  • پيوند اطلاعات پايه و اساسي با سيستم
  • ارائه خط مشي هاي موثر در گردآوري اطلاعات
  • بررسي سخت افزار و شبکه موجود و ارائه پيشنهاد جهت سخت افزار مورد نياز اجراي سيستم
  • تعيين نقاط منطبق نرم افزار با روالهاي بهينه شده و بررسي نقاط انطباق پذير جهت انعطاف نرم افزار
  • ارائه گزارشات ساخت يافته و راهبردي مديريتي و کنترل عملکرد واقعي
 • پیاده‌سازی راهکار
  • راهکار انتخابی برای انطباق خصوصیات نرم‌افزارهای کاربردی با نیازمندی‌هایی که در جریان تحلیل عملیات شناسایی شده، پیاده‌سازی می‌شود.
  • هماهنگ سازي سطح اطلاعات اوليه کاربران و آموزش گام به گام
  • تست ، اجرا و بررسي سازماندهي نرم افزار
  • بررسي مجدد اهداف مشتري و انطباق با راه حل جامع ارائه شده
 • یکپارچه سازی و آموزش
  همزمان با پیکربندی و انتقال داده‌ها به سازمان شما، کاربران نهایی نیز آموزش می‌بینند. پرسنل شما وظایف خود را روی سیستم جدید با نظارت تیم استقرار انجام می‌دهند تا مطمئن شویم که نیازهای شما به بهترین شکل ممکن برآورده شده است.
  • آموزش کامل کاربران توسط افراد متخصص
  • دريافت درخواستهاي کاربران و گزارشات مورد نياز مشتري
  • تعيين دوره بازخورد سيستم و تشکيل جلسات رفع ابهامات
 • عملیاتی کردن راهکار
  پشتیبانی مداوم از فرایندهای مستقر شده و سیستم جدید انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، مسائل در کم‌ترین زمان ممکن حل می‌شود. در نهایت، نتایج و خروجی‌های به‌دست آمده با اهداف پروژه مقایسه و ممیزی می‌شوند.
  • پيگيري و نظارت بر اجراي سيستم و تعيين حکم موفقيت قطعي سيستم
  • تحويل سيستمي جامع و کل نگر با توجه به رضايت کاربران و مديران